неділя, 5 грудня 2021 р.

пʼятниця, 3 грудня 2021 р.

Опубліковано збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку»

 https://www.pdatu.edu.ua/news-06/opublikovano-zbirnik-tez-vi-mizhnarodnoji-naukovo-praktichnoji-konferentsiji-aktualni-problemi-teoriji-i-praktiki-bukhgalterskogo-obliku-analizu-kontrolyu-j-opodatkuvannya-v-ukrajini-suchasnij-stan-tendentsiji-ta-perspektivi-rozvitku.html

25 жовтня 2021 року кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу провела  в дистанційному режимі VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку».

На конференції розглядались питання теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування в Україні, сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку України та фінансово-облікове забезпечення діяльності суб'єктів ё господарювання.

В конференції прийняли участь науковці і студенти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», а також з різних ВУЗів України, зокрема Херсонський національний технічний університет, Національний лісотехнічний університет України, Поліський національний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно

 8 грудня 2021 року https://vseosvita.ua/webinar/stvoruemo-kvesti-ta-vebkvesti-dla-roboti-u-klasi-ta-distancijno-445.html